Eenzijdige berichtgeving van Trouw aangaande ME

Hierbij het vervolg van mijn brief aan de ombudsman van Trouw, omdat ik vind dat er sprake is van eenzijdige berichtgeving betreffende het rapport over ME/cvs dat de Gezondheidsraad op 19 maart j.l. uitbracht.

‘Bijna twintig lezers reageerden,’ aldus de heer Vermaat in zijn artikel van 06 april (‘Discussie over vermoeidheidssyndroom verdient meer journalistiek onderzoek‘) en ook een week later stond zijn rubriek ‘in het teken van de berichtgeving in Trouw over het vermoeidheidssyndroom ME/CVS (‘De berichtgeving over ME had aan kracht gewonnen met het woord van de patiënt‘). Beide stukken kan ik niet anders samenvatten dan ‘ja, het had anders gekund. Maar nee, er is niks mis met deze artikelen.’

Er was zelfs een lezeres die het nodig vond om als patiënt met het syndroom van Sjögren mensen met ME te adviseren het “leven zo aangenaam mogelijk maken door (..) denkpatronen onder de loep te nemen en adviezen als ‘elke dag even naar buiten’ op te volgen,” want ‘kwaliteit van leven daar gaat het om bij een chronische aandoening‘ stond op de opiniepagina van Trouw te lezen. Zo ver is het dus gekomen door de eenzijdige berichtgeving van deze krant. Dat iemand zich met de beste bedoelingen bekommert om ons welzijn, maar geen idee heeft dat het de plank misslaat met betrekking tot het genoemde rapport. Dit had een absurdistische komedie kunnen zijn, iets om hard om te lachen, als het niet te treurig voor woorden was.

Mijn brief betrof drie stukken die tussen 19 en 24 maart verschenen, maar op 07 april verscheen ‘Chronisch vermoeid en fel tegen therapie‘ (nota bene opnieuw op de wetenschapspagina) die (jawel!) nota bene opnieuw over gedragstherapie ging. De eerste vraag die ik stelde in die brief blijft in alle vier de krantenstukken, en ook in de twee artikelen van de heer Vermaat, onbeantwoord. Deze was: ‘Hoe kan het dat een rapport, dat slechts ten dele gaat over de mogelijkheid van een psychologische behandeling, op deze manier voor het voetlicht wordt gebracht (..), waarbij herhaaldelijk de kans onbenut is gebleven om andere wetenschappers een toelichting te laten geven op het vermoeden dat ME een invaliderende ziekte is die mogelijk in het centrale zenuwstelsel ontstaat, danwel een immunologische oorzaak heeft, en onder meer een ernstig verstoorde bloedsomloop tot gevolg kan hebben.’

Tot op de dag van deze update (d.d. 24 april 2018) is er in dagblad Trouw geen ander artikel geplaatst aangaande Myalgische Encefalomyelitis in het algemeen, noch in het bijzonder over het rapport van de Gezondheidsraad dat vorige maand verscheen.

Inmiddels heb ik ons abonnement op dagblad Trouw opgezegd.

Wil je ook mijn volgende artikel lezen; vergeet dan niet om je op de nieuwsbrief te abonneren aan de rechterzijde!
En je vindt me ook op Twitter hier: @Fleurtje_Eliza.

This entry was posted in Laat Me vertellen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.